اطلاعات ارتباطی دفتر تهران

آدرس

تهران، اتوبان یادگار امام، خیابان منفرد نیارکی،کوچه سرو،ساختمان SKY

تلفن

021-96667301-7

دورنگار

021-96667310

پست الکترونیک

محل دفتر تهران در نقشه
اطلاعات ارتباطی محل سایت عسلویه

آدرس

استان بوشهر، شهرستان عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، فاز 2 پتروشیمی، شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه

تلفن

077-37325227-44

دورنگار

077-37325226

پست الکترونیک

محل سایت عسلویه در نقشه
فرم تماس با ما
Loading